KSE-OPEN, 12.1.2019

Et ass nees souwäit, de KSE-OPEN steet virun der Dier!  Schreif dech schnell an!

Klick hei drop fir dech anzeschreiwen! (d’Aschreiwunge sinn zou)

Klick hei fir d’Detailer!

Hei kennt dir spéider d’Startlëscht kucken.  Leider kenne mir déi net direkt erausgi well mir nach op d’Accords vun iech all waarden (Règlement Général de Protection des Données EU 2016/679 (RGPD).

Klick hei fir d’Aschreiwungen ze gesin.

Klick hei fir d’Resultater ze gesin.

 

Comments are closed.