Generalversammlung 2010

Généralversammelung 2009/2010

Du bass härzlëch op d’Généralversammelung vun der Klammspann agelueden.

Freideg, de 15. Januar 2010, um 20:00 Auer, am Versammelungsraum vun der Sportshal
zu Ettelbréck.

All Traininger faalen aus deen Daag, leider.

Weider Info’en hei ennen klicken    

Comments are closed.